Partneři projektu

Fotogalerie

Závěrečná konference
"Od konkurence ke spolupráci"

11. dubna 2011,
Softwarepark Hagenberg

Softwarepark Hagenberg

O projektu

O projektu /

Horní Rakousko je dnes vedoucí spolkovou zemí Rakouska v oblasti průmyslu a rovněž v oblasti výzkumu a vývoje zaujímá velmi dobrou pozici. Zásadní podíl na rozvoji inovačního podnikání mají technologická centra, přičemž Softwarepark Hagenberg hraje se svým vzorovým synergickým modelem výzkumu, vzdělávání a aplikace zvláštní roli. Česká republika prožila od pádu „železné opony“ navýsost úspěšný hospodářský rozvoj, je však potřeba dohnat budování podpůrných inovačních infrastruktur, jejichž existence je základní podmínkou rozvoje inovačního prostředí, potažmo znalostní ekonomiky. Obzvláště v Jihočeském kraji je tvorba inovační infrastruktury na úplném začátku.

MSB Technet team
MSB-TechNet tým


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence aktivizovat přeshraniční spolupráci. A dále vymezit Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání.

Kompeteční mapa

  • Hledáte obchodního partnera v Horním Rakousku nebo Jihočeském kraji?
  • Vyvíjíte nový produkt a hledáte spolupráci s výzkumnou sférou?
  • Máte námět na inovaci či nový produkt?
www.commap.eu

Ke stažení / výsledky